STRUKE:

Trevisan, Andrea

Trevisan [treviza'n], Andrea (Andrija), hrvatski tiskar (Venecija, ? 1751Dubrovnik, 14. X. 1801). Nakon smrti Carla Antonija Occhija, u čijoj je tiskari bio pomoćnik, kao jedini dubrovački tipograf prema odluci Senata bio je 1788. postavljen za upravitelja državne tiskare (Stamperia Pubblica). Imao je i monopol na prodaju knjiga, osim školskih. U nepunih četrnaest godina vođenja tiskare izdao je 86 djela, od čega 14 na hrvatskom, 36 na talijanskom i 32 na latinskom jeziku; kapitalno je izdanje njegove tiskare Copioso ristretto de gli annali di Rausa J. Lukarevića. Smrt ga je spriječila u namjeri tiskanja Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’ Ragusei F. M. Appendinija, za što je također dobio potporu Senata. Pokopan je u crkvi Male braće u Dubrovniku.

Citiranje:
Trevisan, Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62207>.