Bašić, Petar

Bašić, Petar, hrvatski kulturni djelatnik i pjesnik (Dubrovnik, 19. III. 1751Dubrovnik, 15. IV. 1814). Svećenik. Iako je pisao izvorne stihove, često prigodna značaja i aktualne političke tematike, važniji je kao skupljač, priređivač i nastavljač tuđih radova. Nadopunio je i tiskao rječnik A. Della Belle, prikupljao biografije dubrovačkih isusovaca, pomogao F. M. Appendiniju u skupljanju građe za djelo Notizie istorico-critiche, bavio se Osmanom I. Gundulića te dovršio rad I. Đurđevića na priručniku za ispovijed Pokornik uvježban. Sastavio je, po uzoru na Bellarmina, katekizam Nauk hristjanski (1783) i životopis sv. Vlaha (Život svetoga Vlasi, 1803).

Bašić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6216>.