TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bastide, Roger

Bastide [basti'd], Roger, francuski sociolog i antropolog (Nîmes, 1. IV. 1898Maisons-Laffitte, 1974). Nakon studija filozofije u Parizu otišao u Brazil, gdje je bio profesor Sveučilišta u São Paulu od 1938. do 1952. God. 1958. imenovan je profesorom socijalne i religijske etnologije na Sorbonnei, a 1960. osnovao je Centar za socijalnu psihijatriju. Posebno je proučavao procese akulturacije i rasne odnose (društveno-kulturna prilagodba crnačkih društava u Brazilu i SAD-u, razlike u odnosima katoličkih i protestantskih društava prema rasnom problemu). U svojim sociološkim i antropološkim istraživanjima primjenjivao je i psihoanalitički pristup, pa ga se zato smatra jednim od utemeljitelja etnopsihijatrije. Među njegovim mnogobrojnim djelima iz područja sociologije religije i socijalne psihologije najvažnija su: Elementi sociologije religije (Éléments de sociologie religieuse, 1936), Sociologija mentalnih bolesti (Sociologie des maladies mentales, 1965), Primijenjena antropologija (Anthropologie appliquée, 1972), Sociologija i psihoanaliza (Sociologie et psychanalyse, 1972), Uporaba izraza struktura u društvenim i humanističkim znanostima (Usage du terme structure dans les sciences humaines et sociales, 1974).

Citiranje:
Bastide, Roger. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6197>.