TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tomić, Petar

Tomić, Petar, hrvatski povjesničar (Zabok, 22. IV. 1839Zagreb, 11. II. 1918). God. 1871. završio je studij povijesti i zemljopisa u Beču, a 1874. doktorirao u Grazu. Od 1863. do 1882. bio je profesor u gimnazijama u Zagrebu, Osijeku, Gospiću, Rakovcu i Srijemskoj Mitrovici. Pošto je zbog političkih razloga bio umirovljen, neko je vrijeme boravio u Rusiji. Od 1886. do umirovljenja 1909. ponovno je bio gimnazijski profesor u Zagrebu. U različitim listovima i stručnim časopisima, napose Nastavnom vjesniku, objavljivao je članke iz povijesti, geografije i pedagogije. Napisao je kompilaciju Poviest rimska do careva (I–II, 1884–85).

Citiranje:
Tomić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61709>.