TRAŽI DALJE:
STRUKE:

toluidini

toluidini (tolu[en]+ -id) (aminotolueni, metilanilini), tri izomerna aromatska amina (orto-, meta- i para-t.), H2NC6H4CH3. Para-toluidin kristalna je tvar, a ostala dva izomera uljaste su tekućine. Toluidini nastaju redukcijom (hidrogenacijom) nitrotoluena, rabe se u proizvodnji bojila i lijekova te kao ubrzivači vulkanizacije. Toluidini su jaki otrovi, orto-toluidin je kancerogen, a za para-toluidin postoji sumnja na kancerogenost.

Citiranje:
toluidini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61648>.