TRAŽI DALJE:
STRUKE:

termootpornik

termootpornik, električni otpornik kojemu se otpor mijenja s temperaturom:

Rt = R0 (1 + αt + βt² + ...),

gdje su Rt otpor otpornika pri mjerenoj temperaturi t (°C), R0 otpor otpornika pri 0 °C, a α i β koeficijenti temperaturne promjene otpora. Termootpornik obično služi kao senzor temperature, za što se uvelike primjenjuju termootpornici od platinske ili niklene žice. Tako npr. termootpornici Pt-25, Pt-100 ili Ni-100, otpora 25 Ω, odn. 100 Ω pri temperaturi od 0 °C imaju praktički linearnu temperaturnu karakteristiku i pozitivni α od ~0,4%/K. Najkvalitetniji je termootpornik Pt-25, visoke čistoće platine, pa služi za ostvarenje međunarodne temperaturne ljestvice. Posebnu vrstu čine termootpornici na bazi poluvodičkih materijala (→ termistor). Mjerni otpornici trebaju imati neznatan temperaturni koeficijent promjene otpora.

Citiranje:
termootpornik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60985>.