Bartolić, Zvonimir

Bartolić, Zvonimir, hrvatski književnik, kritičar i književni povjesničar (Donja Dubrava kraj Čakovca, 20. II. 1930Čakovec, 10. II. 2009). Diplomirao (1961) i doktorirao (1983) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je novinar, profesor u Ekonomskoj školi i na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu. Pisao novele, feljtone, bio urednik mnogih izdanja Matice hrvatske u Čakovcu i urednik zbornikâ. Najvažnija mu je književnopovijesna djelatnost na području starijih razdoblja hrvatske književnosti. Akribično-pozitivističkim postupkom osmišljava građu vezanu uglavnom uz književno stvaralaštvo u Međimurju (Za vuglom provincija, 1978; Sjeverno-hrvatske teme, I–VIII, 1980–2006; Kronika jednoga kritika, 1991). Objavio je i pjesničke zbirke Otac i ja kosimo travu (2002) i Na kraju snova – rijeka i šuma (2006).

Citiranje:
Bartolić, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6084>.