Tarimska zavala

Tarimska zavala, područje bez otjecanja u zapadnoj Kini, u autonomnoj oblasti Xinjiang Uygur; obuhvaća oko 550 000 km². Okružena je planinama Tien Shana na sjeveru, Pamira na zapadu, Karakoruma na jugozapadu i Kunluna na jugu, a otvorena je prema istoku. Leži na visini od 780 m na istoku (Lop Nur) do približno 1500 m na zapadu. Ispunjena je pretežno naslagama šljunka, prapora i gline. Najveći dio Tarimske zavale pješčana je pustinja (→ takla makan); kroz sjeverni dio protječe rijeka Tarim. Klima je izrazito kontinentalna, s vrlo malo oborina (manje od 100 mm). Iskorištavaju se bogata ležišta nafte i prirodnoga plina. Rijeke u rubnim područjima iskorištavaju se za natapanje.

Citiranje:
Tarimska zavala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60459>.