STRUKE:

takt

takt (njem. Takt < lat. tactus: dodirivanje, dodir).

1. Ravnomjeran vremenski razmak koji određuje trajanje pojedinoga perioda neke ponavljane radnje (npr. udaranja, njihanja, mahanja). U tom smislu, takt je često mjerna jedinica za ritam.

2. U glazbi → mjera.

3. U prenesenom značenju (prema franc. tact), pažljivost, obzirnost u odnosu prema ljudima, osjećaj mjere.

4. U strojarstvu, faza radnog ciklusa motora s unutarnjim izgaranjem (dvotaktnih i četverotaktnih), u kojoj se klip pomakne od jednog do drugog krajnjeg položaja, a vratilo učini pola okretaja. (→ motor s unutarnjim izgaranjem)

5. U računalstvu, ritam rada mikroprocesora, što ga određuje generator takta (ritma); za svaki je procesor određena gornja granica frekvencije generatora, danas uobičajeno nekoliko GHz. (→ elektroničko računalo)

takt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60254>.