STRUKE:

Špišić, Božidar

ilustracija
ŠPIŠIĆ, Božidar

Špišić, Božidar, hrvatski liječnik (Sisak, 6. IX. 1879Zagreb, 31. VII. 1957). Nakon završenoga studija medicine u Grazu 1904. usavršavao se iz ortopedije u Austriji i Njemačkoj. U doba kada je u Hrvatskoj ortopedija bila posve nepoznata medicinska grana, 1908. uredio je privatni ortopedski zavod u Zagrebu (prvi na jugoistoku Europe), a 1915. prvu Ortopedsku bolnicu s ortopedskim radionicama i školom za invalide. Godine 1930. osnovao je u Zagrebu Ortopedsku kliniku, koju je vodio do 1945. Napose se bavio problematikom sakate djece, liječenjem i rehabilitacijom invalida, funkcionalnim liječenjem u ortopediji, naglašavajući socijalnomedicinsku važnost te medicinske grane. Uveo je više originalnih terapijskih postupaka. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1922. započeo je nastavu ortopedije; bio je redoviti profesor toga fakulteta od 1933. te njegov dekan u dva navrata. Rektor Sveučilišta u Zagrebu (1943–44) i dopisni član JAZU (od 1930). Autor je prvoga hrvatskog udžbenika iz ortopedije (Ortopedija, 1952).

Citiranje:
Špišić, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59847>.