TRAŽI DALJE:
STRUKE:

šljunak

šljunak, sediment sastavljen od nepovezanih valutaka, tj. zaobljena manjega kamenja, približne veličine 4 do 64 mm, koje može biti jednaka ili različita mineralnog sastava. Nalazi se u dolinama rijeka, njihovim naplavinama i u samim riječnim koritima te na nekim morskim obalama, a nastao je valjanjem fragmenata stijena strujanjem tekućica, odn. djelovanjem morskih valova. Šljunak se kopa i vadi u šljunčarama, a ispire i odvaja na frakcije prema veličini (→ klasiranje) u tzv. separacijama. Rabi se kao građevni materijal, ponajprije za pripravu betona, i to najviše u neklasiranom obliku, kao smjesa valutaka i pijeska.

Citiranje:
šljunak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59751>.