TRAŽI DALJE:
STRUKE:

škuda

škuda (tal. scudo < lat. scutum: štit), zlatni ili srebrni novac različitih vrijednosti koji na aversu i reversu ima grb u obliku štita. Prve škude (écu d’or) potječu iz Francuske, gdje su ih kovali od XIV. st. Na našem području, ne samo onom pod vlašću Mletačke Republike, u optjecaju su bile mlet. škude kovane u srebru (od 1578) i, rjeđe, one kovane u zlatu (od 1528). Odlukom Hrvatskoga sabora već od druge pol. XVI. st. mlet. škude (skudi Veneti) postale su zakonskim platežnim sredstvom, a kao računski se novac u XVII. st. jedna škuda (benetačka) računala na horvacki broj s 40 groša ili 160 novaca (denara). Od druge pol. XVI. st. škude su se koristile kao računski novac u Dubrovniku, koji je 1708–50. kovao i vlastite srebrne škude i poluškude (1 škuda = 36 denarii grossi).

Citiranje:
škuda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59719>.