TRAŽI DALJE:
STRUKE:

škola

škola, institucija u kojoj se ostvaruju ciljevi odgoja i obrazovanja na planski i sustavan način. Nastanak, odn. povijesni početak škole nije jednostavno datirati. Njezini korijeni nalaze se u različitim oblicima društv. života te u jačanju i, posljedično, produljivanju ostvarenja zahtjeva za učenjem usporedno s rastom društv. složenosti. Nakon pojave pisma i simbola došlo je do nagloga razvoja već postojećih obrisa škole, što je povezano i s religijskim sustavima. Pojava vjerskih knjiga a zatim i knjiga za školu utrla je put daljnjemu razvoju škole. Ipak, škola kao oblik visoke kulture koja se u njoj odražava, sa značajkama usporedivima s onima koje odgovaraju suvremenomu konceptu škole, pojavljuje se relativno kasno. Istodobno se institucionalizira odnos društva (države) i škole – škola odvaja djecu od obitelji pri čem se ustanovljuje i specifičan odnos škola–obitelj, a preko instrumenata utjecanja (službeni planovi i programi) oblikuje se ukupni školski sustav. Škola ostvaruje društvene i odgojno-obrazovne zadaće posredstvom temeljnih funkcija. Uobičajena je podjela temeljnih funkcija škole na reprodukcijsku, pedagošku (odgojno-obrazovnu) i humanu. Reprodukcijska funkcija škole podrazumijeva ponajprije ciljanu reprodukciju postojećih sadržaja i oblika društva, kao nastojanja za očuvanje postignutoga i na toj osnovi daljnjim razvojem i dogradnjom društva. Ta se temeljna funkcija ostvaruje kvalifikacijom, selekcijom i integracijom. Kvalifikacija podrazumijeva osposobljavanje pojedinca u uobičajenom smislu, dakle pripravu za poziv i kasnije posredovanje stručne, socijalne i govorne kompetencije, odn. sposobnosti kritike. Selekcija je druga djelomična funkcija školske reprodukcije, često nije otvorena i zamjetna, a dolazi posebno do izražaja u modernom društvu. Selekcioniranje znači propusnost u tijeku obrazovanja vertikalom sustava u kojem ima više relativno završnih razina broj kojih je ovisan o dužini školovanja. Na prijelazu u višu razinu usmjeravanje učenika ovisi o postignutom obrazovnom statusu. Integracija pretpostavlja mogućnosti uključivanja osobe u društvo na temelju prihvaćanja društv. naslijeđa. Ni jedno društvo ne može preživjeti ako ne jamči temeljni konsenzus normi, vrijednosti i podjelu šansi, čemu škole moraju otvoreno pridonositi. Selekcijska funkcija škole za društvo je jednako važna koliko i kvalifikacijska funkcija, iako ju prosvjetna struka odbacuje kao nepedagošku i nemilosrdnu. Očekivanja društva i potreba za različitim profesijama raznovrsni su. Očekuje se zrelost polaznika (interesne, obrazovne i dobne razlike) pa su tako različiti i programi, što rezultira različitošću stupnjeva škola (osnovne, srednje, više i visoke) i mnogobrojnih vrsta usklađenih s profesionalnom završnošću.

Citiranje:
škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59653>.