STRUKE:

Barišić, Slaven

Barišić, Slaven, hrvatski teorijski fizičar (Pleternica, 26. I. 1942Zagreb, 4. IV. 2015). Diplomirao (1964) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu i doktorirao (1971) na Faculté des sciences, Université de Paris u Orsayu. Od 1979. redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, dekan Prirodoslovnih odjela (1986–88), profesor emeritus od 2013. Predsjednik Hrvatskoga fizikalnog društva (1990). Od 1991. redoviti član HAZU. Od 1995. član Académie Européenne des sciences, des arts et des lettres (Pariz). Bio je savjetnik Predsjednika RH za znanost i obrazovanje (1991–92. i 1998), član Vojno-tehničkog savjeta Ministarstva obrane RH (1993) i predsjednik Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu RH (1994–2000). Bavio se fizikom kondenzirane tvari, teorijom elektron-fonon vezanja u čvrstoj (kovalentnoj) vezi, teorijom lančastih (anizotropnih) vodiča, analizom niskodimenzionalnih fenomenoloških modela Landauova tipa i teorijom visokotemperaturne supravodljivosti. Dobio Nagradu »Ruđer Bošković« (1976).

Citiranje:
Barišić, Slaven. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5953>.