STRUKE:

Šehović, Enver

Šehović, Enver, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 22. IX. 1938Zagreb, 3. VIII. 2001). Diplomirao 1962. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 1965., a doktorirao 1970; redoviti profesor od 1982. Bavio se područjem informatike i telekomunikacija, posebno digitalnim prijenosnim sustavima, predavao je kolegije Osnove elektrotehnike, Prijenos i obrada podataka, Kodovi i kodiranje, Integrirana digitalna komunikacijska mreža i Telematske usluge. Bio je predsjednik Skupštine Sveučilišta u Zagrebu (1984–88), god. 1988. postao je zamjenikom ravnatelja Interuniverzitetskoga centra u Dubrovniku. Djela: Uvod u integrirane digitalne sisteme (1980), Osnove elektrotehnike – zbirka primjera (koautor, 1984). Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« dobio je 1970.

Citiranje:
Šehović, Enver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59418>.