STRUKE:

Šarič, Mihaela

Šarič, Mihaela, slovenska glumica (Bjelovar, 24. IX. 1891Ljubljana, 14. VII. 1977). Školovala se u Beču i Parizu. Članica ljubljanske Drame (1918–45., 1947–64), nastupala u Mariboru (1945–46) i u Rijeci (1946–47). Interpretirala uloge u klasičnom i suvremenom repertoaru, predavala na Akademiji za gledališče u Ljubljani (1951–64). Istaknula se ulogama u djelima W. Shakespearea (Titanija u Snu Ivanjske noći, Ofelija i Gertruda u Hamletu, Desdemona u Othellu), A. Strindberga (Gerda u Pelikanu, Berta u Ocu, Mati u Bijelom labudu) i I. Cankara (Nina u Kralju na Betajnovi, Lojzka u Slugama, Vida u Lijepoj Vidi).

Citiranje:
Šarič, Mihaela. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59356>.