Surrey, Henry Howard, Earl of

Surrey [sʌ'ri], Henry Howard, Earl of, engleski pjesnik (Kenninghall, Norfolk, oko 1517London, 19. I. 1547). Podrijetlom iz moćne plemenitaške obitelji; aktivno je sudjelovao u političkom i vojnom životu. Henrik VIII. dao ga je smaknuti pod optužbom za izdaju. – Vodeći je predstavnik (uz Th. Wyatta) prvoga naraštaja engleskih pjesnika koji su u englesku književnost prenijeli utjecaje kontinentalne renesanse te ostvarili formalne i jezične inovacije. Prilagodivši svoje uzore materinskomu jeziku, iskovali su pjesničke oblike na kojima počiva procvat engleske književnosti potkraj XVI. st. Surrey je prvi koristio poslije standardni engleski blank verse (u prijevodu Vergilijeve Eneide, 1554), ili pak formu soneta, poslije znanu kao šekspirijanska (naziva se još i šekspirovski ili engleski sonet). Poezija mu je za života bila poznata jedino u dvorskim krugovima, a veću je popularnost zadobila tek s posmrtno tiskanim zbornikom poznatim kao Tottelova miscelanea (Tottel’s Miscellany, 1557), u kojem je objavljeno četrdeset Surreyevih pjesama.

Citiranje:
Surrey, Henry Howard, Earl of. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 31. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58881>.