Sulić, Veseljko

Sulić (Sulich), Veseljko (Vassili), hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Pučišća na Braču, 29. XII. 1929). Za II. svjetskog rata u izbjegličkom logoru El Shatt plesao u dječjoj folklornoj skupini. Nakon rata školovao se kod A. Roje i O. Harmoša te je 1947. bio angažiran u zagrebačkom HNK-u, gdje je ostvario solističke uloge. Od 1952. školovao se u Londonu, Lausannei i Parizu. Plesao je u trupama J. Charrat i M. Miškovića te sudjelovao u Prometeju M. Béjarta (Maurice Ohana, 1956). Bio je angažiran u trupama Lido de Paris i Folies-Bergère. Godine 1964. otišao je u SAD, gdje je u Las Vegasu 1972. osnovao Nevada Dance Theatre, u kojem je bio koreograf, pedagog i umjetnički ravnatelj. Autor je mnogih koreografija, a s nekima je gostovao u Zagrebu i Dubrovniku 1998. te u Splitu 2006. Dobitnik je mnogih nagrada u Nevadi za unaprjeđenje baletne kulture. Objavio je biografiju Vizije u pustinji: život jednoga plesača (Vision in the Desert: a Dancer’s Life, 2001).

Citiranje:
Sulić, Veseljko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58720>.