TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Strauss, Leo

Strauss (njem. izgovor [štrạus], engl. [strạus]), Leo, njemački i američki politički filozof (Kirchhain, Njemačka, 20. IX. 1899Annapolis, SAD, 18. X. 1973). Doktorirao je filozofiju (1921) na Sveučilištu u Hamburgu. God. 1938. iselio se u SAD, gdje je predavao političku filozofiju na New School for Social Research u New Yorku (1938–49), Chicaškom sveučilištu (1949–68), Claremont Men’s Collegeu (1968–69) te St. John’s Collegeu u Annapolisu (1969–73). Jedan je od najznačajnijih tumača antičke i moderne političke filozofije. Glavna djela: O tiraniji (On Tyranny, 1948), Prirodno pravo i povijest (Natural Right and History, 1950), Progoni i umijeće pisanja (Persecution and the Art of Writing, 1952), Razmišljanja o Machiavelliju (Thoughts on Machiavelli, 1958), Što je politička filozofija? (What is Political Philosophy?, 1959) i Grad i čovjek (The City and Man, 1964).

Citiranje:
Strauss, Leo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58360>.