STRUKE:

bank

bank (francuski banc, engleski bank, njemački Bank, talijanski i španjolski banco), zaravnana uzvisina koja se uzdiže s morskoga dna (u dubini od 200 do 11 m) i ima razvijenu podmorsku vegetaciju; u nas se naziva i plićak ili greda. Najvažnija ribolovna područja na svijetu vezana su za niz poznatih bankova:, Lofotski, Islandski, Shetlandski i Dogger Bank, Newfoundlandsku gredu i dr. Na bankovima su riblja mrjestilišta i najpoznatija svjetska lovišta sleđeva i bakalara.

bank. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5711>.