STRUKE:

socinijanizam

socinijanizam (novolat. socinianismus), u kršćanstvu, antitrinitarni pokret nastao u Poljskoj u XVI. st. Osnivač mu je talijanski vjerski reformator Fausto Socini (Sozzini) (1539–1604), prema kojemu je pokret i nazvan, a koji je u Poljsku došao 1579. budući da su ondje postojale mnoge antitrinitarne zajednice. Unutar skupine nazvane Poljska braća ubrzo je osnovao crkvenu zajednicu (Ecclesia minor), odijeljenu od Reformirane poljske crkve; nakon njezina razbijanja u XVII. st. pokret je djelovao u zapadnoj Europi, a potom i u SAD-u. Kako po naučavanju njihova osnivača Sveto pismo ne može sadržavati ono što se protivi razumu, socinijanci odbacuju nauk o Presvetom Trojstvu, utjelovljenju, sakramentima. U crkvenoj organizaciji slijede pragmatično kršćanstvo, etika kojega je povezana sa strogom crkvenom stegom.

Citiranje:
socinijanizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56941>.