STRUKE:

Slapničar, Petar

ilustracija
SLAPNIČAR, Petar

Slapničar, Petar, hrvatski inženjer elektrotehnike (Split, 2. VII. 1932). Diplomirao (1957) i doktorirao (1977) na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (od 1961), redoviti profesor (od 1978), dekan (1976–80). Boravio je na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji (1973–74), radio i kao vanjski suradnik NASA-e (1974–76). Osnivač je računarskoga centra u Splitu (1966), prvoga na hrvatskom sveučilištima. Bavio se područjem magnetskih feritnih memorija za digitalna računala, numeričkim metodama za proračun elektroničkih sklopova te informacijskim sustavima i umjetnom inteligencijom. Autor je više sveučilišnih udžbenika (Impulsni sklopovi, 1968; Impulsna i digitalna tehnika, 1990). Bio je predsjednik Skupštine Općine Split (1991–93), rektor Sveučilišta u Splitu (1994–98), a potpredsjednik Zajednice mediteranskih sveučilišta (1996–2000).

Citiranje:
Slapničar, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56574>.