TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sirovine

sirovine, proizvodi dobiveni iskorištavanjem i djelomičnom obradbom (oplemenjivanje, čišćenje, klasifikacija) neposrednih prirodnih izvora (resursa): Zemljine kore, vode i atmosfere, vegetacije i životinjskoga svijeta (→ prirodna bogatstva). Različiti su kriteriji klasifikacije sirovina. Prema podrijetlu razlikuju se: 1) mineralne sirovine, odnosno proizvodi ekstraktivne industrije; 2) poljoprivredni proizvodi; 3) proizvodi iskorištavanja šuma; 4) proizvodi lova i ribolova; 5) sintetske sirovine; 6) ostale (zrak, voda i dr.). Mineralne sirovine su svi proizvodi dobiveni iz Zemljine kore te predstavljaju primarnu, odnosno najvažniju kategoriju sirovina u svim gospodarstvima koja su prošla fazu industrijalizacije. Razvojem znanosti i tehnologije raste opće i relativno ekonomsko značenje mineralnih sirovina iz kojih je moguće dobiti gotovo sve značajnije proizvode osim prehrambenih, a suvremena poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe umjetnih gnojiva. Ekstraktivna industrija, karakteristična za prvu fazu industrijalizacije, razvojem gospodarstva nimalo ne gubi na značenju. Tako je npr. za kemijsku industriju nafta, kao pojedinačna sirovina, od primarnoga značenja. Ležišta mineralnih sirovina razlikuju se prema stupnju istraženosti, kvaliteti i mogućnosti iskorištavanja. Rezerve mineralnih sirovina najčešće se klasificiraju kao: geološke (obuhvaćaju sve rezerve, odnosno sirovine utvrđene geološkim istraživanjima ili procjenom), bilančne (sirovine koje se na postojećoj razini tehnologije mogu iskorištavati), industrijske (dio bilančnih rezervi koje su u postupku ili pripremi za iskorištavanje), izvanbilančne (dio geoloških sirovina koje se na sadašnjem stupnju razvoja tehnologije ne mogu iskorištavati). Poljoprivredni proizvodi ponajprije se koriste u prehrambenoj industriji, ali služe i kao sirovina u proizvodnji tekstila, proizvoda od kože, sapuna, glicerina, lijekova, alkohola, kozmetičkih proizvoda itd. Prema podrijetlu sirovine se dijele na biljne i životinjske, a biljne, prema ekonomskoj namjeni, na prehrambene (žito, mahunarke, voće i povrće), industrijske (uljarice, tekstilne biljke, šećerna repa, duhan i dr.) i stočnu hranu (krmno bilje). Proizvodi iskorištavanja šuma služe ponajprije za proizvodnju rezane građe i proizvoda od nje, te u manjem obujmu celuloze. Prema stupnju obradbe razlikuju se primarne sirovine i poluproizvodi. Prema značenju u proizvodnom procesu sirovine se dijele na osnovne, pomoćne i pogonske, a prema namjeni razlikuju se sirovine za proizvodnju proizvodnih i sirovine za proizvodnju potrošnih dobara. Strateške sirovine rabe se za proizvodnju suvremenoga naoružanja i opskrbu vojske za vrijeme rata. Ograničenost zaliha sirovina znatno utječe na gospodarski razvoj čovječanstva i postavlja nove zadatke kako u pogledu geoloških istraživanja, tako i razvoja novih tehnologija.

Citiranje:
sirovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56234>.