STRUKE:

Sikion

Sikion (grč. Σιϰυών, Sikyṓn), antički grčki grad na sjevernom Peleponezu nedaleko od Korinta. Najveći ekonomski i kulturni procvat doživio je u VI. st. pr. Kr. pod tiraninom Klistenom. Bio je istaknuto umjetničko središte (proizvodnja keramičkoga posuđa, Polikletova kiparska škola). Od antičkoga grada sačuvani su dijelovi luke, ostatci gradskih bedema, dorskoga hrama iz V. st. pr. Kr., teatra, stadiona, rimskih terma.

Sikion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55919>.