Sesardić, Mare

Sesardić, Mare, hrvatska koreografkinja i pedagoginja (Kairo, 14. II. 1962). Završila Školu za ritmiku i ples (danas Škola suvremenog plesa Ane Maletić) u Zagrebu, usavršavala se u Londonu i Parizu. Godine 1989–91. bila je voditeljica Zagrebačkoga plesnog ansambla. Osnivačica je i koreografkinja plesne skupine Studio Mare (1991), u kojem je ostvarila projekte Suncobrani (1992), Dotakni pokvarenu ženu (1993), Eros i psiha (1994), Ispod duge (1996) i dr. Predaje scenski pokret i osnove plesa na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Citiranje:
Sesardić, Mare. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55548>.