TRAŽI DALJE:
STRUKE:

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje).

1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, izoliranost.

2. U matematici separacija varijabli, postupak grupiranja nepoznanica po određenim svojstvima radi rješavanja jednadžbi. Osobito je važan postupak separacije varijabli u diferencijalnim jednadžbama matematičke fizike, u kojima se uz pomoć posebnih supstitucija dobiva barem porodica rješenja, ako ne i sva rješenja. Tako se npr. u linearnim diferencijalnim jednadžbama drugoga reda često može supstitucijom u(x1, … xu) = φ1(x1)φ2(x2) … φu(xu) postići da jednadžba prijeđe u običnu linearnu jednadžbu uz zadovoljavanje nekih rubnih uvjeta.

3. U kemijskom inženjerstvu, u procesnoj tehnici, djelomično ili potpuno razdvajanje heterogenih smjesa, ponajprije na temelju njihovih fizikalnih svojstava. Separacijski se procesi mogu podijeliti na mehaničke (npr. prosijavanje, sedimentacija, dekantacija, filtracija, centrifugiranje, čišćenje plinova), ravnotežne (sušenje, isparavanje, destilacija, ekstrakcija, apsorpcija, kristalizacija, flotacija, gel-filtracija, ionska izmjena) i uvjetovane brzinom prijenosa (plinska difuzija, toplinska difuzija, dijaliza, elektrodijaliza, elektroforeza, reverzna osmoza, molekularna destilacija). Mehanički separacijski procesi u jednofaznim sustavima čvrsto/čvrsto uključuju razdvajanje čestica po veličini (klasiranje) i po gustoći (sortiranje). U dvofaznim sustavima čvrsto/kapljevito mehanički separacijski procesi načelno se dijele na procese u kojima su čvrste čestice relativno pokretljive (npr. gravitacijska sedimentacija) i na one s ograničenom pokretljivošću čestica (npr. različite vrste filtracija). U kemijskoj i rudarskoj tehnologiji najčešće se separiraju pojedini sastojci ruda, npr. metalonosni minerali ili rovni ugljen od jalovine, čisti ugljen od kamena. To se obično provodi strujom vode (hidraulična separacija), strujom zraka (pneumatska separacija), djelovanjem magnetskoga polja (magnetska separacija), kapljevinama kojima je gustoća veća od gustoće jednoga, a manja od gustoće drugoga sastojka te prosijavanjem. (→ separator, centrifugalni)

Citiranje:
separacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55430>.