Seljačko-demokratska koalicija

Seljačko-demokratska koalicija (akronim SDK), politički savez Hrvatske seljačke stranke (HSS) i Samostalne demokratske stranke (SDS), dviju parlamentarnih stranaka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji). Osnovan je 11. XI. 1927. na poticaj vođe HSS-a S. Radića. Povod za približavanje nekadašnjemu političkom protivniku S. Pribićeviću bila je borba protiv korupcije središnjih organa vlasti u Beogradu. Na osnovi Radićeva pisanoga prijedloga o temelju zajedničke politike, 21. I. 1928. bila je prihvaćena Rezolucija o SDK, u kojoj su bila uobličena stajališta obiju stranaka. Etičkim i demokratskim načelima te pitanjima građanske i financijske ravnopravnosti bila je dana prednost pred državnopravnim načelima. Glavno tijelo SDK bio je parlamentarni klub, koji je trebao održavati sjednice jedanput mjesečno. Brigu o jedinstvenom parlamentarnom djelovanju vodio je Poslovni odbor od osam članova, s četiri predstavnika iz svake stranke, uz zadržavanje vlastitih klubova i stranačkih organa. Bilo im je zabranjeno sklapati posebne sporazume s drugim klubovima ili strankama, a obje su se stranke obvezale da neće ulaziti u vladu. Nakon atentata na zastupnike HSS-a u beogradskoj Narodnoj skupštini u lipnju 1928., u Zagrebu su se 1. VIII. 1928. okupili zastupnici SDK i odlučili da neće sudjelovati u radu Narodne skupštine i neće priznati njezine odluke. Prema predlošku A. Trumbića SDK je 7. XI. 1932. prihvatio tzv. Zagrebačke punktacije, u kojima je osudio srbijansku hegemoniju zahtijevajući vraćanje na stanje iz 1918. i novo uređenje države koje će isključiti svaku prevlast. Sa srbijanskim dijelom Udružene opozicije SDK je 1937. sklopio sporazum. Odbacili su ustave iz 1921. i 1931. i nedemokratski režim te su zahtijevali osnutak koalicijske vlade svih stranaka i donošenje Ustava voljom većine svake nacije (Hrvata, Slovenaca i Srba). Nakon sporazuma Cvetković–Maček (26. VIII. 1939), SDK je ušao u saveznu vladu, a samostalno je formirao vlast u Banovini Hrvatskoj. Osnutkom NDH prestalo je djelovanje SDK. (→ političke stranke, hrvatska)

Citiranje:
Seljačko-demokratska koalicija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55317>.