TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sejm

sejm, staroslavenska riječ, koja, u najširem smislu označava sastanak, skupštinu, zbor. U hrvatskim povijesnim vrelima postoje varijante sejem, sajem i dr., u značenju sajma (trgovišta). U užem smislu naziv za najviši organ vlasti u Poljskoj, ustanovljen u XV. st. Danas je Sejm naziv donjega doma poljske Nacionalne skupštine, najvišega zakonodavnog i predstavničkoga tijela u državi. Ima 460 zastupnika koje biraju građani za razdoblje od 4 godine. Povijesno je sejm bio i naziv za parlament u Finskoj tijekom ruske vlasti 1809–1917.

Citiranje:
sejm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55215>.