STRUKE:

Schultz, Walter

Schultz [šulc], Walter, njemački filozof (Gandenfeld, 18. XI. 1912Tübingen, 12. VI. 2000). Bio profesor u Tübingenu. Isprva je nastojao pokazati kako se bit novovjekovne metafizike zrcali u pitanju o subjektu i subjektivnoj konstituciji zbiljnosti. U borbi za vlastitu subjektivnost sam subjekt oblikuje svoj pojam »boga«. Potom je pokazao kako novovjekovnoga čovjeka i njegovu zbilju određuju tri čimbenika: znanost, povijest i odgovornost. Naposljetku je pokazao kako je etika temeljna filozofijska disciplina, budući da odgovornost otvara horizont u kojem se život pojavljuje kao najviše dobro za čovjeka, za koje se on – kako se ne bi izgubio – stalno mora boriti. Briga za život očituje se kroz sućut i um: prva održava svijest o unutarnjoj ugroženosti života dok um kao princip reda omogućuje prevladavanje te ugroženosti. Značajnija djela: Duša i bitak (Seele und Sein, 1944), Dovršetak njemačkog idealizma u Schellingovoj kasnoj filozofiji (Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 1955), Bog novovjekovne metafizike (Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, 1957), Filozofija u promijenjenom svijetu (Philosophie in der veränderten Welt, 1972), Ja i svijet: filozofija subjektivnosti (Ich und Welt: Philosophie der Subjektivität, 1979), Temeljni problemi etike (Grundprobleme der Ethik, 1989), Subjektivnost u postmetafizičkome dobu (Subjektivität im nachmetaphysischen Zeitalter, 1992), Prekinuti odnos prema svijetu (Der gebrochene Weltbezug, 1994).

Schultz, Walter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54995>.