Savez hrvatskih učiteljskih društava

Savez hrvatskih učiteljskih društava, krovno udruženje učiteljskih društava u Hrvatskoj i Slavoniji. Savez je bio osnovan 1885. u Zagrebu, zalaganjem I. Filipovića (prvoga predsjednika) sa svrhom povezivanja hrvatskih učitelja i promicanja materijalnih i duhovnih interesa pučkoga školstva i učiteljstva. Glavne su se skupštine održavale svake godine, a opće skupštine svake treće. Zajedno s Hrvatskim pedagoško-književnim zborom Savez hrvatskih učiteljskih društava izdavao je glasilo Napredak, poslije Hrvatski učiteljski dom. Njegovim nastojanjem bio je izgrađen 1889. u Zagrebu Hrvatski učiteljski dom, učiteljski konvikt i druge učiteljske i prosvjetne ustanove. Jugoslavenske su vlasti Savez hrvatskih učiteljskih društava ukinule 1931., bio je obnovljen u doba Banovine Hrvatske 1940., djelovao je do 1945.

Citiranje:
Savez hrvatskih učiteljskih društava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54739>.