Sambucus, Johannes

Sambucus [~bu'kus], Johannes (latinizirano; pravo ime János Zsámboky), ugarski liječnik, pravnik, povjesničar i kartograf (Nagyszombat, danas Trnava, Slovačka, 25. ili 30. VII. 1531Beč, 13. VI. 1584). Završio je studij medicine (Padova), povijesti i filozofije (Pariz). Liječnik cara Ferdinanda I. i dvorski savjetnik cara Maksimilijana II. Za Orteliusov Theatrum orbis terrarum izradio je Kartu Ilirika (Illyricum, 1572) i Kartu Ugarske (Hungaria, 1578). Kao podlogu koristio je Hirschvogelovu Kartu Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre. Autor je Emblemata (1564), knjige slikovnih simbola.

Citiranje:
Sambucus, Johannes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54289>.