TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bakulić, Ante

Bakulić, Ante, hrvatski pravnik (? Kotor, oko 1515?, ?). U Padovi učio notarijat te završio studij rimskog i kanonskog prava. Na Sveučilištu u Padovi 1536–56. predavao kanonsko, rimsko i kazneno pravo.

Citiranje:
Bakulić, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5414>.