TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rubić, Ivo

Rubić, Ivo, hrvatski geograf (Sumartin na Braču, 15. I. 1897Rogač na Šolti, 2. IV. 1961). Geografiju i povijest studirao je u Zagrebu, Beču i Ljubljani, a teologiju u Zadru; doktorirao je u Ljubljani 1923. Na studijskome boravku bio je u Njemačkoj i Francuskoj 1931. Nakon studija kraće je vrijeme radio kao asistent u Geografskom institutu Univerze u Ljubljani. Bio je gimnazijski profesor u Splitu (1924–41), a od 1941. do 1945. u Slavonskom Brodu i Križevcima (u Učiteljskoj školi). Od 1946. zaposlen je u Geografskome zavodu Filozofskoga, odnosno Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu (osnovan 1946), gdje je od 1953. do 1961. bio redoviti profesor. Jedan je od osnivača slovenskog i hrvatskog Geografskoga društva. Pokretač je Geografskog vestnika, prvoga slovenskoga geografskoga znanstvenog časopisa. Njegovim zalaganjem osnovan je Pomorski muzej u Splitu. Bio je suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Bavio se ekonomskom geografijom i socijalnom geografijom (antropogeografija) hrvatskih otoka (Šolta i dr.) te priobalja. Glavna djela: Naši otoci na Jadranu (1952), Slavonski i Bosanski Brod (1953), Zemlja i čovjek: osnovi antropogeografije (1956), Geografija svijeta: u četiri knjige (suautor, 1954–56), Evropsko-azijsko-afrički Mediteran: kratka geografska studija (1959).

Citiranje:
Rubić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53589>.