Bakarić, Tomislav

Bakarić, Tomislav, hrvatski dramski pisac i prozaik (Kljevci kraj Sanskog Mosta, BiH, 10. I. 1940Zagreb, 31. X. 2003). Od 1967. bio je spiker na radiju, potom direktor Hrvatskoga radija (1990–97). Pisao dramske tekstove za kazalište, radio i televiziju te pripovijesti i romane. Objavio roman Kako je umro grad (1965). Farsa Amerika, Amerika praizvedena je u Dramskom kazalištu »Gavella« (1970), a Narodno kazalište »August Cesarec« u Varaždinu izvelo je drame Smrt Stjepana Radića (1971), Anno Domini 1573 (1973), Malj koji ubija (1976), Mora (1978). Povijesnim temama u dramskim tekstovima aktualizirao je suvremena društvena zbivanja.

Citiranje:
Bakarić, Tomislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5350>.