STRUKE:

Ribić, Božidar

Ribić, Božidar, hrvatski inženjer elektrotehnike (Varaždin, 26. XI. 1895Zagreb, 3. II. 1986). Studirao na Elektrostrojarskoj visokoj školi u Beču. Radio u Gradskoj električnoj centrali u Zagrebu (od 1936) koja je planirala, modernizirala i gradila gradsku električnu i kabelsku mrežu, bio direktor (od 1938). Nakon II. svjetskog rata radio u Električnom poduzeću Hrvatske kao inženjer za pogon elektrana i direktor Elektrane Zagreb (od 1948). Bio je pokretač izradbe tehničke regulative za gradnju elektroenergetskih postrojenja, predsjednik Komisije za tehničku regulativu (1957–72) te glavni republički elektroenergetski inspektor. Jedan je od inicijatora osnivanja jugoslavenskog ogranka CIGRE, međunarodne organizacije za velike električne mreže, te njezin predsjednik (1963–64). Autor stručne knjige Zaštitne mjere u električnim postrojenjima napona do 1000 volta (1964). Za zasluge u elektrifikaciji, proizvodnji, prijenosu i iskorištavanju električne energije dobio je Nagradu za životno djelo (1975).

Citiranje:
Ribić, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52727>.