TRAŽI DALJE:
STRUKE:

rektor

rektor (lat. rector: upravitelj, glavar, starješina), u Rimskome Carstvu, od Konstantina Velikoga, službeni naslov namjesnika pojedinih pokrajina, koji je bio podređen perfektima i egzarsima (rector provinciae). U srednjem vijeku, u nekim zemljama na zapadu, rektor je naziv za sudskog administratora, guvernera pokrajine i osobito gradskoga načelnika (koji se također zvao prior, comes, potestas). Naslov rektora nosio je i knez u Dubrovačkoj Republici. Od doba humanizma rektor je bio uobičajen naziv za upravitelja višerazrednih srednjih škola (rector scholae). U Katoličkoj crkvi rektor je svećenik koji upravlja kancelarijom crkve koja nije ni župna, ni kaptolska (rector ecclesiae), zatim predstojnik ženskoga samostana, starješina jezuitskoga kolegija i dr. – Danas je rektor naslov starješine sveučilišta (rector magnificus, lord rector u Škotskoj).

Citiranje:
rektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52361>.