TRAŽI DALJE:
STRUKE:

referendum

referendum (prema lat. referendum: ono što mora biti izviješćeno), oblik i institut izravne demokracije. Građani referendumom odlučuju o političkom ili društvenom pitanju, odnosno legitimiraju odluke vlasti. Mogu prihvatiti ili odbaciti predloženo, a pitanje je postavljeno tako da zahtijeva odgovor »da« ili »ne«, odnosno »za« ili »protiv«. Prema razini na kojoj se provode, razlikuju se nacionalni odnosno opći i lokalni referendum; prema pravnom ishodu, referendum može biti obvezatan, odnosno zakonodavan (odluka obvezuje tijela vlasti) i savjetodavan. Države koje se stalno ili često koriste referendumom nazivaju se referendumskim (plebiscitarnim) demokracijama, a tipičan je primjer Švicarska. U RH referendum je reguliran Ustavom te Zakonom o referendumu. Na razini države, opći referendum raspisuje Hrvatski sabor o prijedlogu za promjenu Ustava, zakona ili o drugim pitanjima iz svojega djelokruga. Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis njezina predsjednika, može raspisati referendum o promjeni Ustava, te o pitanjima važnima za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost države. Na referendumu se odlučuje većinom glasova birača koji su glasovali.

Citiranje:
referendum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52208>.