Raunig, Gorjana

Raunig, Gorjana, hrvatska balerina (Šibenik, 28. III. 1937). Školovala se kod A. Roje i O. Harmoša. Angažirana u splitskome HNK-u 1953–78 (s prekidom 1957–58., kada je djelovala u Sarajevu). Plesala je uspješno u bijelim baletima te u baletima domaćih skladatelja (L. Sorkočevića, D. Savina, S. Bombardellija, K. Baranovića i F. Lhotke), a osobito se istaknula kao Carmen (R. K. Ščedrin).

Citiranje:
Raunig, Gorjana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51972>.