Rakić, Branka

Rakić, Branka, baletna kritičarka (Sarajevo, 10. X. 1926Novi Sad, Vojvodina, 19. XI. 2000). Školovala se u Sarajevu, Firenci i Zagrebu, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu. Baletom se bavila od djetinjstva, od 1944. bila je članica Kazališta narodnog oslobođenja Dalmacije, a 1946–48. zagrebačkoga HNK-a. Kao baletna kritičarka djelovala je od 1950 (Narodni list, Vjesnik, Telegram, Oko, Književne novine i dr.). U Novom Sadu osnovala je prvo jugoslavensko baletno natjecanje (1981–91), na kojem su sudjelovali mladi plesači iz baletnih škola i kazališta. Autorica je libreta za balet Tri kavalira frajle Melanije po romanu M. Krleže, a na glazbu B. Papandopula. Objavila je zbirku kritika Jugoslavenska baletna scena (1982).

Citiranje:
Rakić, Branka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51686>.