TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rajnski savez

Rajnski savez (njemački Rheinbund, francuski Confédération du Rhin), savez što ga je 16 njemačkih država osnovalo 12. VII. 1806. u Parizu kao protektorat Napoleonove Francuske. Na čelu Rajnskoga saveza nalazio se izborni knez, nadbiskup Mainza Karl T. A. M. von Dalberg. Ta je tvorevina nastala nakon bitke kraj Austerlitza (2. XII. 1805) i Požunskoga mira (26. XII. 1805), kada je Napoleon I. Bonaparte, pobjednik nad saveznicima iz protunapoleonske koalicije, tim savezom htio olakšati svoju upravu nad njemačkim državicama. To je značilo i kraj Svetoga Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti. Ono je prestalo postojati 6. VIII. 1806. abdikacijom cara Franje II., koji je, u strahu da bi se Napoleon mogao proglasiti carem, pravo carske titule prenio na Austriju. Taj su savez činile, među ostalim, Bavarska, Württemberg, Baden, Würzburg, tirinške države, izborna kneževina Hessen, švedska Pomeranija, Oldenburg, Vojvodstvo Hessen i Berg. God. 1811. Rajnskomu savezu pristupilo je još 20 njemačkih teritorija (osim Pruske, Kurhessena, Braunschweiga i Habsburške Monarhije). U zemljama Rajnskoga saveza bilo je ukinuto kmetstvo i uvedeno francusko građansko pravo. Rajnski savez raspao se nakon Napoleonova poraza u Bitki naroda kraj Leipziga (1813), ali je donekle obnovljen uspostavom Njemačkoga saveza na Bečkom kongresu (1815).

Citiranje:
Rajnski savez. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51670>.