STRUKE:

Radovančić, Branko

Radovančić, Branko, hrvatski defektolog (Jelsa, 1. II. 1943). Doktorirao je 1979. na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko rehabilitacijski fakultet) u Zagrebu. Na fakultetu je zaposlen od 1968; za redovitoga profesora izabran 1999. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova o problematici gluhoće te rehabilitaciji i edukaciji djece s posebnim potrebama. Djela: Osnove rehabilitacije slušanja i govora (1995), Crtice za povijest hrvatske surdologije (2004).

Citiranje:
Radovančić, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51564>.