TRAŽI DALJE:
STRUKE:

radni odgoj

radni odgoj, jedno od temeljnih odgojnih područja (uz tjelesni, intelektualni, moralni i estetski odgoj) s pomoću kojega se njeguje kultura rada i stječe tehnička kultura, koje pak sudjeluju u razvoju čovjeka kao djelatna, produktivna i stvaralačkoga ljudskoga bića. Radni odgoj obuhvaća pedagoško djelovanje koje potiče mladež i osposobljava ju za rad. Zadaće su mu stjecanje potrebnih znanja o ulozi i vrijednosti rada, proizvodnji i tehnici, razvijanje praktičnih umijeća, navika i radnih sposobnosti (obrazovna zadaća), te bavljenje različitim djelatnostima u slobodnom vremenu (rekreativna zadaća). Radni odgoj obuhvaća i pomoć mladeži u izboru zvanja te profesionalnom osposobljavanju (profesionalna zadaća), razvijanje pozitivna i odgovorna odnosa prema radu (odgojna zadaća). Rad je moćno sredstvo odgoja, a radni odgoj područje njegova ostvarivanja, pa zato rad i radni odgoj trebaju prožimati odgoj u obitelji, školi, izvanškolskim djelatnostima i životu općenito.

Citiranje:
radni odgoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51532>.