STRUKE:

radioamaterizam

ilustracija
RADIOAMATERIZAM, časopis Radio HRS, Zagreb, studeni 2006.

radioamaterizam (radio- + amaterizam), hobističko, neprofesionalno bavljenje radiotehnikom i radiokomunikacijama, nastalo poč. XX. st., u prvim danima radija, kao posljedica velikoga zanimanja za to novo dostignuće tehnike. Posebno se razvio nakon pojave radiodifuzije 1920-ih, a obuhvaća konstruiranje radijskih uređaja i opreme, istraživanje radiokomuniciranja, natjecanja u održavanju radioveza, poučavanje i odgoj mladih radioamatera i dr. Radioamateri se održavanjem radioveza međusobno upoznaju i stvaraju prijateljstva, a u doba kada telekomunikacije nisu bile proširene kao danas, svojim su radiovezama djelovali u mnogim humanitarnim akcijama i kriznim situacijama. Posebno su zaslužni za otkrivanje refleksije tzv. kratkih radiovalova od ionosfere, a time i za premošćivanje velikih udaljenosti malim snagama odašiljača, što je omogućilo uspostavu prvoga svj. sustava radiokomunikacija. Radioamateri su uvijek istraživali i primjenjivali najnovije načine radiokomunikacija, tako da danas, osim telegrafijom i govorom, održavaju radioveze uz podršku računala, uspostavljaju televizijske i digitalne radioveze, rabe radioamaterske telekomunikacijske satelite i dr.

Prvi radioamaterski savez bio je osnovan 1914. u SAD-u. Međunarodna radioamaterska udruga (International Amateur Radio Union, IARU) jedina je hobistička organizacija koja je ravnopravna članica Međunarodne udruge za telekomunikacije (International Telecommunication Union, ITU) te tako sudjeluje u raspodjeli radiofrekvencijskih područja. U Hrvatskoj je prvi radioklub, pod imenom Zagreb, bio osnovan 1924. radi promicanja radija i osnivanja Radio Zagreba. Radioamaterski savez Hrvatske osnovan je 1950., a 1991. osamostalio se Hrvatski radioamaterski savez (HRS), koji je 1992. primljen u IARU. Tada je hrvatskim radioamaterima dodijeljena državna pozivna oznaka 9A, pod kojom su u svijetu prepoznatljivi pri održavanju radioamaterskih veza. Hrvatski su radioamateri izdavali svoje časopise: Radio šport (1924/25), Radio (1945/46), a od 1992. izlazi današnji časopis Radio HRS.

Citiranje:
radioamaterizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51475>.