STRUKE:

računalstvo

računalstvo (engl. computing, computer science), znanstvena i stručna djelatnost povezana s izgradnjom i uporabom sustava za računanje i obradbu informacija; također računarstvo ili računalna znanost. Kao znanstveno polje u području tehničkih znanosti računalstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, djelovanje i primjenu računalnih sustava. Brz i neprestan razvitak mikroelektronike, računalne i telekomunikacijske tehnologije (→ informacijska i komunikacijska tehnologija) uzrokuje i stalna previranja na tim područjima, pa se pojam računalstvo nerijetko preklapa s pojmom → informatika, tj. djelatnošću koja upotrebljava metode i oruđa zasnovane na računalstvu i → informacijskoj znanosti pri rješavanju zadataka u pojedinim područjima.

računalstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51395>.