STRUKE:

ad maiorem Dei gloriam

ad maiorem Dei gloriam [~ majo:'~ de'i: glo:'~] (latinski: na što veću slavu Božju), geslo Isusovačkoga reda. U kratici A. M. D. G. obično se pojavljuje na kraju tiskanih djela baroknog i kasnijeg razdoblja, redovito isusovačkih, a često i drugih autora.

Citiranje:
ad maiorem Dei gloriam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=513>.