Bačić, Vilim

Bačić, Vilim (Willy A. Bacich), hrvatski pomorski časnik, pomorski i pravni pisac (Pula, 3. VII. 1896Beč, 17. VI. 1969). Pomorsku vojnu akademiju završio 1914. u Rijeci i službovao kao zapovjednik ratnih brodova u austrougarskoj, a nakon I. svjetskog rata u jugoslavenskoj ratnoj mornarici. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, doktorirao pravo 1928. u Zagrebu. Završio i Pomorsku vojnu akademiju (École de guerre navale) 1927. u Parizu. U međuraću bio ravnateljem Pomorske akademije u Dubrovniku i djelatnikom Ministarstva vanjskih poslova NDH (1941–45). Nakon II. svjetskog rata živio u Peruu. Napisao više povijesnih, pomorskih i pomorsko-pravnih djela: Uvod u međunarodno pomorsko javno i ratno pravo (1933), Dubrovački brodari u doba procvata dubrovačkog pomorstva u XVI. vijeku (1941), Poviest Prvog svjetskog rata na Jadranu, I (1944) i dr. Bio suradnikom Mornaričkoga glasnika, Almanaha i publikacija Jadranske straže.

Citiranje:
Bačić, Vilim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5127>.