TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bačić, Antun

Bačić, Antun, hrvatski vjerski pisac (Vrba kraj Slavonskog Broda, oko 1690Našice, 12. XII. 1758). Franjevac, studij filozofije i teologije završio u Italiji. Profesor teologije u Petrovaradinu, gvardijan i župnik u Našicama, Šarengradu i Budimu. Namjesnik provincijala u Prekosavlju (1729), definitor (1732–35); kustod provincijalu F. Lastriću (1741–45); namjesnik provincijala (1753) i posljednji provincijal Bosne Srebrene prije odjeljivanja samostanâ u Slavoniji i Podunavlju u zasebnu provinciju sv. Ivana Kapistrana (1754–57). Sabrao je biografske podatke o franjevcima Bosne Srebrene u Necrologium Bosnae Argentinae. Njegovo djelo Istina katolicsanska (1732) pripada hrvatskoj kontroversističkoj literaturi i prvo je takvo djelo u teološkoj literaturi na području Slavonije i Podunavlja. Preveo je na hrvatski jezik Život Majke Božje, Kraljice i gospoje naše prisvete Divice Marije. Nakon Bačićeve smrti objavio ga je Ivan Velikanović (1773).

Citiranje:
Bačić, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5117>.