STRUKE:

Proudhon, Pierre Joseph

ilustracija
PROUDHON, Pierre Joseph
ilustracija1ilustracija2

Proudhon [pʀud61533'], Pierre Joseph, francuski politički teoretičar i publicist (Besançon, 15. I. 1809Passy, 19. I. 1865). Jedan je od najznačajnijih teoretičara anarhizma. U politički se život uključio svojim prvim velikim djelom Što je vlasništvo (Qu’est-ce que la propriété, 1840), u kojem je osporavao instituciju vlasništva (»vlasništvo je krađa«). Sudjelovao je u revoluciji 1848., nakon koje je bio u zatvoru (1849–51). U djelu Sustav ekonomskih proturječja ili filozofija bijede (Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère, 1846), zastupao je reformu kapitalizma preko radničkih udruga, pučkih banaka i beskamatnih kredita. Razvio je specifičan oblik društvene organizacije, tzv. mutualističko društvo, koje podrazumijeva društvenu suradnju bez državne prisile. Proudhon je negirao tržište i novac, a zastupao je uvođenje tzv. radnoga novca, koji podrazumijeva pismene potvrde o utrošenom vremenu rada, a njime bi se omogućilo vraćanje svakomu pojedincu svega onoga što je pridonio u proizvodnji društvenog bogatstva. Time bi, prema Proudhonovu mišljenju, svaka osoba mogla posjedovati sredstva za proizvodnju u privatnom ili u kolektivnom vlasništvu jer bi bila nagrađena jedino za vlastiti rad, čime bi se eliminirali profit i najamnina te postigao visok stupanj jednakosti. Iako kritiziran (najznačajnija je kritika K. Marxa u djelu Bijeda filozofije, 1847), Proudhon je bitno utjecao na teoretičare anarhizma (M. A. Bakunjin, P. A. Kropotkin i dr.). Ostala značajnija djela: Opća ideja revolucije u XIX. stoljeću (Idée générale de la révolution au XIXe siècle, 1851), O pravednosti u revoluciji i Crkvi (De la justice dans la révolution et dans l’Église, 1858) i O federalnom načelu (Du principe fédératif, 1863).

Citiranje:
Proudhon, Pierre Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50787>.