profesionalna orijentacija

profesionalna orijentacija, stjecanje jasnog uvida u mogućnost profesionalnog opredjeljenja i razvoja u nekom području. Potpomaže je samopoznavanje osobnih sklonosti i sposobnosti, proces trajnog informiranja, te postupci savjetovanja i pomoći pojedincu pri izboru zanimanja. Pri tom važnu ulogu ima škola odn. njezine razvojne službe (u sastavu kojih su pedagog, socijalni pedagog, psiholog, defektolog) koje vode primarnu skrb za učenike u završnim i prijelaznim razredima kako bi ih profesionalno usmjerili u odgovarajuće zanimanje. Ako je učenicima potrebna dodatna orijentacija zbog njihove neodlučnosti, u profesionalnu se orijentaciju uključuje psihološka provjera i procjena sposobnosti, znanja, vještina, osobnosti, motivacije, interesa, životnih ciljeva i težnja, te provjera zdravstvenog i fizičkog stanja. Na temelju prikupljenih podataka nastoji se odrediti vrsta školovanja i/ili zanimanja u kojima bi s najvećom vjerojatnošću ta osoba mogla postići uspjeh i zadovoljstvo. U postupku psihol. savjetovanja objašnjava se kandidatu zašto ga se usmjerava prema određenoj skupini zanimanja, moguće alternative, postoje li nepovoljni čimbenici za odabir nekih drugih zanimanja, te postoji li nesklad između želja kandidata i njegovih mogućnosti.

Citiranje:
profesionalna orijentacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50539>.