STRUKE:

Prob, Marko Aurelije

Prob, Marko Aurelije (latinski Marcus Aurelius Probus [ma:'rkus aure:'li∙us pro'bus]), rimski car (Sirmium, danas Srijemska Mitrovica, 19. VIII. 232Sirmium, ? IX. ili X. 282). Pod carevima Valerijanom, Klaudijem II. i Aurelijanom istaknuo se kao vojskovođa, a za cara Marka Klaudija Tacita bio je imenovan propretorom Istoka. Njegove su ga legije proglasile carem nakon Tacitove smrti 276. Za njegove vladavine u rimsku vojsku ušli su brojni »barbari«; postrožio je disciplinu i koristio vojnike za izvođenje javnih radova (završetak Aurelijanskih zidova oko Rima, sadnja vinograda uz Rajnu i Dunav, isušivanje močvara u Srijemu), zbog čega je postao nepopularanim. Tijekom priprema za rat protiv Perzijanaca ubili su ga njegovi vojnici.

Citiranje:
Prob, Marko Aurelije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50498>.